پیام رئیس کنگره »

پیــام رئیــس کنــگره

پیــام رئیــس کنــگره

آذر ۱۲, ۱۳۹۱, دیدگاه‌ها خاموش

به نام پروردگار توانا هر روز بلکه هر ساعت و دقیقه ای که بر عمر ...

پیام دبیر کنگره »

پیام دبیر کنگره

پیام دبیر کنگره

آذر ۱۲, ۱۳۹۱, دیدگاه‌ها خاموش

سپاس فروان ایزد یکتا را سزاست که بار دیگر فرصت بر پایی کنگره ای پر ...

ایران ما

2.1.19